Façanes

Façana ventilada

facana_ventilada

La façana ventilada és un sistema de tancament exterior compost per una fulla interior, una capa aïllant, i una fulla exterior no estanca. Aquest tipus de façana permet acabats de llarga durada i gran qualitat, i ofereix unes bones prestacions tèrmiques.

Mur cortina

facana_mur_cortina

Per aprofitar al màxim la llum natural però a la vegada aïllar tant del fred com de la calor, instal·lem vidres tècnics amb control solar, per garantir el confort i benestar a l’interior de l’edifici.